المپیک ۲۰۱۶ ریو

المپیکی تماشایی تر با خدمات اینترنشنال پِی وِی:

صدور مسترکارت فیزیکی با نام شما

صدور مسترکارت فیزیکی با نام شما

صدور سیم کارت بین المللی با پوشش ۱۹۰ کشور

صدور سیم کارت بین المللی با پوشش ۱۹۰ کشور

رزرو بلیط مسابقات، هتل ها، پروازها و ...

رزرو بلیط مسابقات، هتل ها، پروازها و ...